Formulier wijziging beëindiging loonkostensubsidie Banenafspraak

Afbeelding 1

Cliƫntnummer:

Werkprocesnummer:

Aanvraag Loonkostensubsidie Banenafspraak

Werkgeversadviseur Werkgeversservicepunt Rijnvicus

Naam werkgeveradviseur:


Telefoonnummer:


Postadres:

Gemeente Alphen aan den Rijn
Rijnvicus t.a.v. afdeling Arbeidsparticipatie
Antwoordnummer 10076
2400 VB Alphen aan den Rijn

E-mailadres:

Rijnvicus-administratie@alphenaandenrijn.nlWerkgever


Naam bedrijf:


Contactpersoon bedrijf:

Postadres:


Postcode en plaats:


IBAN-nummer:

Bewijsstuk bijgevoegd *

Bewijsstuk aanwezig

E-mailadres:


Telefoonnummer:

Filiaalcode:

KvK nr.:

Bedrijfsleven Overheid


Adres werklocatie werknemer:


Contactgegevens direct leidinggevende/werkleider:
* Voor de uitbetaling van de eerste loonkostensubsidie aan uw bedrijf heeft de gemeente een bewijsstuk nodig waaruit het IBAN nummer van uw bedrijf blijkt. Dit kan briefpapier zijn waarop uw IBAN nummer staat voorgedrukt of een kopie van een bankafschrift/bankpas waarop de overige gegevens zijn weggehaald.Werknemer


Voorletters en achternaam:


Adres:


Postcode en Woonplaats:


Geboortedatum:


Telefoonnummer(s):


E-mailadres:

Loonwaardepercentage UWV:


Personeelsnummer:
Het arbeidscontract

Ingangsdatum (en einddatum) arbeidscontract:


Functienaam:


Aantal uren:


uren per week

Werkschema: Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag


uur per dag

uur per dag

uur per dag

uur per dag

uur per dag

Aantal uren cao fulltime dienstverband:


uren per week

Naam cao:


Voor de berekening van de loonkostensubsidie wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband zoals dit is opgenomen in de cao. Als er geen cao is, wordt er standaard gerekend met 40 uur als dienstverband.Informatie t.b.v. Loonwaardemeting (indien van toepassing)

Eerste loonwaardemeting

huidige werkplek:


ja nee

Forfaitaire loonwaarde:


ja nee

Praktijkroute:


ja nee

Naam jobcoach:


E-mail jobcoach:


Telefoonnummer jobcoach:

Opmerkingen


Afspraken loonkostensubsidie

  • De werkgever ontvangt een beschikking over de loonkostensubsidie.

  • De loonkostensubsidie wordt maandelijks achteraf aan u uitbetaald na ontvangst van het arbeidscontract.

  • Voor de eerste uitbetaling aan uw bedrijf ontvangen wij graag een bewijsstuk waaruit uw IBAN nummer blijkt.

  • U dient een kopie van de arbeidsovereenkomst met deze aanvraag mee te sturen naar Rijnvicus.

Zonder arbeidsovereenkomst kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Bij verlenging van de arbeidsovereenkomst moet de verlenging van de loonkostensubsidie

aangevraagd worden en moet de nieuwe arbeidsovereenkomst meegestuurd worden.

  • Een aanvraag loonkostensubsidie moet binnen 6 maanden na datum indiensttreding of verlenging aangevraagd worden. Bij aanvragen die na 6 maanden binnen komen, is het niet mogelijk om met terugwerkende kracht uit te betalen en geldt de datum binnenkomst aanvraag en onderliggende documenten als ingangsdatum.

  • Voor ziekmeldingen kan er gebruik gemaakt worden van de No-Risk polis bij het UWV indien uw werknemer is opgenomen in het doelgroepregister UWV. Het is van belang dat de ziek- en betermeldingen tijdig worden doorgegeven aan UWV i.v.m. verrekening van de loonkostensubsidie. Voor meer informatie over de no-riskpolis zie www.uwv.nl .

  • Wijzigingen van en/of aanpassingen in het arbeidscontract worden direct doorgegeven aan:

Rijnvicus-administratie@alphenaandenrijn.nlOndertekening werkgever

Deze afspraken zijn met mij besproken en ik ga, namens de werkgever, akkoord met deze afspraken.

Handtekening

NaamDatumOndertekening werkgeversadviseur

Deze afspraken zijn besproken en ik ga, namens het werkgeversservicepunt akkoord met deze afspraken.

Handtekening

Naam
Datum


1