Het Rijnvicus fundament

Rijnvicus bestaat sinds 1 januari 2018. We zijn het zelfstandig leerwerkbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop wordt de Participatiewet uitgevoerd. Binnen het leerwerkbedrijf werken medewerkers voor wie de afstand naar banen op arbeidsmarkt (nog) te groot is. Samen maken we prachtige producten en zijn we een gewaardeerd dienstverlener. De medewerkers van onze teams diagnose & trajecten en het Werkgeversservicepunt begeleiden ieder jaar honderden werkzoekenden naar een passende baan.

In de missie beschrijven we waar we voor staan

In onze visie staan onze dromen, waar we de komende jaren naar toe werken:

 • Rijnvicus ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. We stimuleren eigen kracht en zelfvertrouwen van mensen. Zij benutten zo hun talent en dragen actief bij aan de samenleving
 • Rijnvicus biedt werkgevers de kans om sociaal te ondernemen. Samen creëren we passend werk voor gemotiveerde medewerkers
 • Dit doen we professioneel, met passie en plezier

Zo doet iedereen mee.

Wegen naar werk

In ons motto vatten we de missie en visie samen. Het motto is zichtbaar in ons logo. Rijnvicus brengt de wegen van de werkgever en de werknemer samen. We overbruggen de afstand die er is.

Kernwaarden

Waarden vinden we belangrijk in de omgang met elkaar: Op deze 4 waarden spreken we elkaar ook aan:

 • Respect
 • Professioneel
 • Passie
 • Plezier

Hoe we met elkaar omgaan is zichtbaar in gedrag. We gebruiken hiervoor het woord kerncompetentie. Zo willen we graag werken. We ontwikkelen deze competenties bij iedere medewerker:

 • Klantgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Resultaatgericht
 • Veranderbereid

We werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

 • Ons ideaal is dat iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt welkom is in het gewone bedrijfsleven
 • We zoeken voor onze doelgroepen bij voorkeur betaalde banen buiten Rijnvicus
 • Medewerkers werken zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk. Ze zijn bij voorkeur economisch onafhankelijk
 • Wij vieren iedere plaatsing bij een externe organisatie als het succes van de medewerker en de werkgever. Wij stimuleren stages en proefplaatsingen
 • Niet iedereen die kan werken lukt het om een baan te vinden buiten Rijnvicus. Rijnvicus biedt een vangnet voor bijzondere doelgroepen. Voor die medewerkers is werk binnen Rijnvicus de best passende werkplek

We werken vanuit het individuele talent

 • We benaderen iedereen eerst vanuit zijn of haar talent. Wij kennen onze mensen
 • Eigen kracht, talenten en persoonlijke ambitie zijn het vertrekpunt in ontwikkeling. Het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van medewerkers is maatwerk. We stimuleren de mensen zich te ontwikkelen
 • Door onze werkprocessen kunnen we ons een goed beeld vormen van de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van onze medewerkers
 • Passend werk is werk dat past bij wat iemand kan en weet. Rijnvicus houdt daarbij rekening met de indicaties die mensen hebben
 • Voor mensen met een bijstandsuitkering geldt dat al het werk algemeen geaccepteerde arbeid is. Daarbij wordt de beste match gezocht tussen beschikbaar werk en competenties
 • Het belang van ontwikkeling van een Rijnvicus medewerker gaat boven het bedrijfs- of productiebelang
 • De ontwikkeling van talenten is gericht op uitstroom of een zo hoog mogelijke plek op de werkladder. Soms gaat dat niet. Het is dan passend om op dezelfde plek te blijven of één of meerdere treden te dalen. Ook dan is er professionele begeleiding

We zien Rijnvicus als een middel en geen doel op zich

 • Rijnvicus stimuleert ook andere bedrijven om sociaal te ondernemen
 • Om mensen te kunnen opleiden en te ontwikkelen is een productieafdeling binnen het leerwerkbedrijf noodzakelijk. De werksoorten binnen het werkbedrijf zijn gericht op in-, door- en uitstroom van onze talenten
 • Binnen het werkbedrijf kiezen we bewust onze producten en diensten. We selecteren op de beste kansen voor ontwikkeling van en passende banen voor onze talenten
 • Soms is de markt bereid en in staat het werk van Rijnvicus voor onze doelgroepen beter uit te voeren. We staan dan open voor vergaande vormen van samenwerking

We werken marktconform

 • We leveren uitstekende producten en diensten. We zijn daar trots op. We maken met onze opdrachtgevers commerciële afspraken. Onze prijzen en prestatieafspraken zijn marktconform. Onze afspraken komen we na
 • We gaan voor langdurige en verschillende vormen van partnerships met bedrijven. Dit kan ook een gezamenlijk traject zijn gericht op door- en uitstroom van medewerkers naar deze bedrijven, bijvoorbeeld door individuele of groepsdetacheringen
 • We volgen de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt. We passen onze werksoorten en leerroutes waar nodig aan. Zo blijven we gericht op passend werk en op duurzame uitstroom