Hackpoging bij Rijnvicus

Er is een poging tot hacken bij Rijnvicus gedaan. Hier is zeer alert en adequaat op gereageerd. Momenteel wordt onderzoek gedaan of hierbij gegevens zijn misbruikt.

Onderzoek

Alles is eraan gedaan om de schade beperkt te houden. En we houden de situatie scherp in de gaten. Nu is er een digitaal forensisch onderzoek gaande door het Nederlands Forensisch Incident Response NFIR. Zodra er meer bekend is dan delen we dit via onze website. Alle mogelijke betrokkenen zijn geïnformeerd. Er is ook direct een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.