Vragen sollicitatiegesprek

Voordat je op gesprek gaat, is het goed om te noteren welke vragen jij zelf wilt stellen tijdens het gesprek. Door het stellen van vragen kom je geïnteresseerd over en kom meer te weten over je nieuwe baan en werkgever. Het geeft je de kans zelf invloed uit te oefenen op de richting van het gesprek.

Let erop dat je alleen vragen stelt die zinvol zijn en waarop het antwoord nog niet duidelijk is. Als bepaalde informatie gewoon op de website van de werkgever te vinden is, is het niet zo tactisch hier vragen over te stellen. Je kunt dan de indruk wekken dat je je niet echt verdiept hebt in het bedrijf of de functie.

Hieronder staan een aantal voorbeeldvragen die je helpen ontdekken of het bedrijf en de functie ook echt bij jou passen.

Vragen over de organisatie

 • Hoe is de organisatie opgebouwd?
 • Kunt u mij iets vertellen over de doelstelling, de producten/diensten, de afzetmarkt etc.
 • Heeft het bedrijf doelstellingen die binnen een x aantal maanden moeten worden behaald en wat is mijn rol daarbij?
 • Wat wil het bedrijf het komende jaar bereiken?
 • Wie zijn de belangrijkste klanten van uw bedrijf?
 • Zijn er intern mogelijkheden om mezelf verder te kunnen ontwikkelen? 

Vragen over de afdeling

 •  Hoeveel mensen werken er op de afdeling?
 • Heb je ook contact met andere afdelingen?
 • Wie zijn mijn directe leidinggevenden?
 • Met hoeveel mensen werk ik samen?
 • Hoe zijn de taken verdeeld?
 • Kunt u mij wat vertellen over de sfeer, hoe mensen met elkaar omgaan?
 • Aan welke eisen moet de nieuwe medewerker voldoen om goed in het team te passen?

Vragen over de functie

 • Wat is de kern van de functie of wat zijn de hoofd- en bijtaken?
 • Hoe zien mijn werkzaamheden er straks uit?
 • Kunt ueen beeld schetsen van een typische werkdag
 • Welke verantwoordelijkheden horen bij de functie?
 • In hoeverre horen er nog andere taken bij de functie die niet in de vacature staan vermeld?
 • Wat zijn de doelstellingen op korte termijn en op lange termijn?
 • Wat zijn de eventuele moeilijkheden in het werk?
 • Is er een inwerkperiode en wie neemt de begeleiding op zich?
 • Kunt u mij wat meer vertellen over het opleidingsbeleid?

Over de sollicitatieprocedure

 • Hoe verloopt de sollicitatieprocedure verder en wanneer verwacht u de beslissing te gaan nemen?